Valetulkinnat

Henkisen tulkinnan tulokset pohjautuvat tulkitsijan ymmärrykseen henkilön nykytilasta, ja tämä ymmärrys puolestaan rakentuu sekä fyysiseen että emotionaaliseen tietoon henkilöstä. Tulkinnat ovat todennäköisyyksiin perustuen laskettuja lopputuloksia. Valitettavasti on aina mahdollista, että tulkinnan tekee asiakkaan avoimuutta ja herkkyyttä hyödyntävä huijari, mutta onneksi valetulkinta on helposti tunnistettavissa. Kun kiinnittää huomiota tapaan, jolla tulkinta tehdään, voidaan huijari erottaa todellisesta näkijästä.
Valetulkitsijoiden käyttämää tekniikkaa kutsutaan ”kylmiltään lukemiseksi”. Tämä tarkoittaa sitä, että valetulkitsija kerää omien keinojensa ja niksiensä avulla tarvitsemansa tiedot asiakkaaltaan ja tämän jälkeen esittää samat asiat asiakkaalleen sellaisessa muodossa, että tiedot kuulostavatkin uusilta ja jännittäviltä. Valetulkitsijan sanat kuulostavat asiakkaasta kiehtovilta ja hän uskoo joka sanan.
”Kylmiltään lukeminen” on yhdistelmä ennakoivaa ajattelua, järkeilyä, päättelykykyä sekä jonkinlaista pohjatietoa tilastotieteistä. Valetulkitsijan tulkinta on aina luonteeltaan epämääräinen ja siis hyvin ylimalkainen kuvaus asiakkaasta ja tämän elämäntilanteesta. Juuri epämääräisyyden ja ylimalkaisuuden takia tulkintoihin on erityisen helppo samaistua. Mikäli tulkinta siis kuulostaa liian helposti samaistuttavalta ja yleiseltä, on hyvä kyseenalaistaa tulkinnan aitoutta ja tulkitsijan rehellisyyttä.